କବିତା

ପ୍ରେମିକା

Sonali Suchismita Tripathy's odia poem premikaa

ଷୋହଳ ଶୃଙ୍ଗାରେ ସାଜିଲି ଷୋଡ଼ଷୀ
ରଙ୍ଗର ଫଗୁଣେ ତୁମ ଅଭିଳାଷୀ
ଅଙ୍ଗେ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗେ ବୋଳି ଦେଲା ପ୍ରେମ,
ପ୍ରେମ ପରିଭାଷେ ମୁଁ ତୁମ ମାନସୀ !!

ପ୍ରେମିକା

ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିଧୁରିତ ମଧୁର ରଜନୀ
ରଜନୀଗନ୍ଧାର ଗନ୍ଧେ ମୁଁ କାମିନୀ
ହୁତୁ ହୁତୁ ଜଳେ ପ୍ରେମର ପ୍ରକୋପେ ,
ପ୍ରେମ ବର୍ଷା ଧାରେ ମୁଁ ସେ ସୌଦାମିନି !!

ରଙ୍ଗଣୀ ଫୁଲର ରଙ୍ଗ ଦେଲା ବୋଳି
ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗେ ମତେ ଖେଳାଇଲା ହୋଲି
ପ୍ରେମରେ ମହକେ ଜୀବନ ଯୌବନ,
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଦେଲେ ପ୍ରେମ ଢାଳି !!

ଷୋହଳ ଶୃଙ୍ଗାରେ ସାଜିଲି ଷୋଡ଼ଷୀ
ରଙ୍ଗର ଫଗୁଣେ ତୁମ ଅଭିଳାଷୀ
ଅଙ୍ଗେ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗେ ବୋଳି  ଦେଲା ପ୍ରେମ,
ପ୍ରେମ ପରିଭାଷେ ମୁଁ ତୁମ ମାନସୀ !!

ତପସ୍ୱୀ ଗୋ ତୁମ ପୂଜାରୀଣୀ ପରି
ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସୁଖ ତୁମ ପାଦେ ଢାଳି
ଶୟନେ ସ୍ୱପନେ ତୁମରି ପ୍ରଣୟ,
ହୋଇବି ତୁମର ସର୍ବସ୍ୱ ମୁଁ ହାରି !!

ପ୍ରେମିକ ତୁମର ପ୍ରେମିକା ମୋ ମନ
ପ୍ରେମରୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱ, ପ୍ରେମରୁ ଜୀବନ
ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ସିନା ପ୍ରେମରୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ,
ପ୍ରେମ ନିରାକାର ପ୍ରେମ ଚିରନ୍ତନ !!

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top