କବିତା

ଆଈ କହନ୍ତି

Sesha Bhusan Acharya

ମମି, ଡାଡ଼ି ଡାକେ ଫାଟେ କଲୋନୀ,
ପିଲାଙ୍କର ନାମ ଜନି ବା ଟୋନି ।

ଆଈ କହନ୍ତି

ଆଈ କହନ୍ତି ଶୁଣରେ ନାତି,
ପଢ଼ ଇଂଗ୍ଲିସ୍ କର ଉନ୍ନତ୍ତି ।

‘ଇଂରାଜୀ’ ଭାଷାର ବଡ଼ ମହତ,
ହେଲେ “ଓଡ଼ିଆ”କୁ ନମାର ଲାତ ।

ମମି, ଡାଡ଼ି ଡାକେ ଫାଟେ କଲୋନୀ,
ପିଲାଙ୍କର ନାମ ଜନି ବା ଟୋନି ।

ହାଏ, ହେଲୋ, ବାଏ ହେଲା ତୋ ଭାଷା,
ଓ୍ୟାଉ, ସିଟ୍ କଲେ ମୁହଁରେ ବସା ।

ଇଂରାଜୀରେ ତୁ କାନ୍ଦୁ ଓ ହସୁ,
ପଛେ ‘ଅ’ ‘ଆ’ ନ ଲେଖି ଆସୁ ।

ନ ଭୂଲିବୁ କେବେ ମାତର ଭାଷା,
ଚେର ବିନା ଗଛ ଯେ ହେବ ଦଶା ।

ପାଣିବିନା ଗଛ ପାରେନା ବଞ୍ଚି,
ମାଟିର ମହତ ରଖିଥା ସଞ୍ଚି ।

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top