କବିତା

ବରଷା ରାଣୀ

Gupteshwar Nanda's odia poem for children Barasha Raani

ବରଷା ରାଣୀ ଲୋ ବରଷା ରାଣୀ
ମୋ ମନରେ ଥିବା କଥାକୁ ଜାଣି
ଯାଆ ଲୋ ବରଷି ଯା
ଉଛୁଳି ପଡୁ ଲୋ ନଈ ପୋଖରୀ
ବର୍ଷା ନେଇ ତୁ ଆ ।

ବରଷା ରାଣୀ

ବରଷା ରାଣୀ ଲୋ ବରଷା ରାଣୀ
କଲା ମେଘ କୁ ତୁ କରି ଓଢ଼ଣୀ
ଆ ତୁ ଲୋ ହୋଇ ଖୁସି
ଟପ ଟପ କରି ବରଷି ଯାଆ
ଏ ଧରା ଉଠୁ ହସି ।

ଦରଜ ମନରେ ଡାକୁଛି ମୁହିଁ
ଶ୍ରାବଣ ପୁଣିରେ ଆସିଲା ଧାଇଁ
କହୁଛି ମାଟି ମାଆ
ଲୁଚି ରହନା ଲୋ କୋଉଠି ଆଉ
ସଅଳ ତୁ ଚାଲି ଆ ।
ସଜୀବଙ୍କ କଥା ରଖି ମନରେ
ଜଳ ନେଇ ଆ ନିଜ ସାଥିରେ
ମରୁଡ଼ି ଦୂରେଇ ନେ
ତୋତେ ଦେଖି ଚଷା ହୋଇବ ଖୁସି
ଏ କଥାକୁ ବୁଝି ନେ ।

ବରଷା ରାଣୀ ଲୋ ବରଷା ରାଣୀ
ମୋ ମନରେ ଥିବା କଥାକୁ ଜାଣି
ଯାଆ ଲୋ ବରଷି ଯା
ଉଛୁଳି ପଡୁ ଲୋ ନଈ ପୋଖରୀ
ବର୍ଷା ନେଇ ତୁ ଆ ।
ଏ କି କଲୁ ଆରେ ନର ସମାଜ
ନାହିଁ କିରେ ମୁଣ୍ଡେ ତୋର ମଗଜ
ଗଛ କାଟିଛୁ ବୋଲି
ଅଭିମାନ କରି ବରଷା ଆସୁନି
ତା ବିନା ପାରିବୁ କି ଚଳି ?

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top