କବିତା

ପାଣି ଡାକୁଛି ଆ’ ଆ’

Madhabananda Panda's odia poem for children Pani Daakuchhi Aa Aa

ବରଷା କହେ ନାଚି ନାଚିକା
ଆ’ ମୋ ପାଖେ ଜଲଦି
ଗଛରେ କିଆଁ ଚଢୁଚୁ ଆରେ
ପଡ଼ିବୁ ଖସି ଅଇଁଠୁ ।

ପାଣି ଡାକୁଛି ଆ' ଆ'

ମା’ କହୁଚିପାଣିକୁ ଯାଆନା
ପାଣି ଡାକୁଚି ଆ’. . . ଆ’
ଭସାଇ ଦେବୁକାଗଜ ଡଙ୍ଗା
କହିବୁ ଦୂରେ ଯା’. . . ଯା’

ବରଷାରେ ତୁହୁଅନା ଓଦା
ହୋଇବ ଜର ସରଦି
ବରଷା କହେନାଚି ନାଚିକା
ଆ’ ମୋ ପାଖେ ଜଲଦି

ଗଛରେ କିଆଁଚଢୁଚୁ ଆରେ
ପଡ଼ିବୁ ଖସି ଅଇଁଠୁ ।
ଚଢ଼େଇ ବସାଡାକୁଚି ମତେ
ରହି ପାରୁଚି କେଉଁଠୁ ?

ଡାଳ ମାଙ୍କୁଡ଼ିକେମିତି ମଜା
ବର ଓହଳେ ଦୋଳି
କାହା ବାଡ଼ିରୁଚୋରି କରିବା
ପିଜୁଳି, ଆମ୍ୱ, କୋଳି

ସେମାନେ କିବାପିଲା ବେଳରେ
କରି ନଥିଲେ ଏମିତି
ଆମକୁ ତେବେତାଗିଦ୍ ଏତେ
କରୁଅଛନ୍ତି କେମିତି ?

ଯେତେ ବା ଯିଏକରୁ ଆକଟ
ଖାଉ ବା ମାଡ଼ ଗାଳି
ଆନନ୍ଦେ ରଙ୍ଗାଦିନକୁ ଅବା
କିଏ ନ ହୁଏ ଭାଳି !

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top