କବିତା

ସୁନାପିଲା ହେବା

Bijaya Kumar Senapati's Odia Poem for Children SUNAAPILA HEBAA

ମିଠା ଅଟେ ଗୁଡ଼, ମିଠା ଅଟେ ଚିନି
ମିଠା ମହୁ, କନ୍ଦ, ମିଠାଇ
ମିଠାକୁ ସଭିଏଁ ଆଦର କରନ୍ତି
ପିତା ପରା ବାନ୍ତି ଲାଗଇ ।
ଆସ ! ସୁନାପିଲା ହେବାରେ,
ଦୁଃଖୀରଙ୍କିଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜର
ଜୀବନକୁ ଅର୍ପି ଦେବାରେ. . . ।

ସୁନାପିଲା ହେବା

ଆସ ! ସୁନାପିଲା ହେବାରେ,
ପିତା ମାତା ଆଉ ଗୁରୁ, ଗୁରୁଜନ
ସଭିଁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାରେ
ସୁନାପିଲା ହୋଇ ମିଠା କଥା କହି
ଜନ ମନ ମୋହି ନେବାରେ
ଆସ ସୁନାପିଲା ହେବାରେ. . . ।

ମିଠା ଅଟେ ଗୁଡ଼, ମିଠା ଅଟେ ଚିନି
ମିଠା ମହୁ, କନ୍ଦ, ମିଠାଇ
ମିଠାକୁ ସଭିଏଁ ଆଦର କରନ୍ତି
ପିତା ପରା ବାନ୍ତି ଲାଗଇ ।
ଆସ ! ସୁନାପିଲା ହେବାରେ,
ଦୁଃଖୀରଙ୍କିଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜର
ଜୀବନକୁ ଅର୍ପି ଦେବାରେ. . . ।

ଆସ ! ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ଗର୍ବ ତେଜିବା
ମନେ ଭାଇଚାରା ସଦା ହେଜିବା,
ଏକ ଧର୍ମ ଆମ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ
ୟା’କୁ ଜଗତେ ବିଖ୍ୟାତ କରିବା,
ଆସ ! ସୁନାପିଲା ହେବାରେ,
ମହାତ୍ମାଙ୍କ ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦେବାରେ. . . ।

ଆସ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା
ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ବୋଲ ମାନିବା
ପାଠ ପଢ଼ି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଲେ
ଦେଶ ଜାତି ସେବା କରିବା
ଆସ ସୁନାପିଲା ହେବାରେ
ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଘର ପରିଷ୍କାର ରଖି
“ସ୍ୱଚ୍ଛଭାରତ” ଗଢ଼ି ଯିବାରେ. . . !

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top