ଆଦ୍ୟାଶା ସ୍ୱାଇଁ

ଆଦ୍ୟାଶା ସ୍ୱାଇଁ

ଜନ୍ମ:- କଟକ, ଓଡ଼ିଶା । ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ଅଧ୍ୟୟନରତା । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଲେଖା ଓ ଜାତି ପ୍ରତି ବିଶେଷ ରୁଚି ରହିଛି । ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ମୁଁ ଗର୍ବିତ ।

Posts By ଆଦ୍ୟାଶା ସ୍ୱାଇଁ

To Top