ସନମ୍ ଦେବୀ

ସନମ୍ ଦେବୀ

ପିତା:- ଭଗବାନ ନାୟକ । ମାତା:- ପ୍ରେମଲତା ନାୟକ । ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା:- ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନଗର-୧ମ ଗଳି, ଗୋଷାଣି ନୂଆଗାଁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ପିନ୍:-୭୬୦୦୦୩ । ପିଲାଟି ଦିନରୁ କବିତା, ଗଳ୍ପ ଲେଖିବାରେ ରୁଚ଼ି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍‌ଟ୍ରିକାଲ୍ ବିଷୟରେ ଏନ୍ଆଟି ଉଆରଙ୍ଗଲ୍ରେ ଏମ୍ଟେକ୍ କରୁଅଛି ।

Posts By ସନମ୍ ଦେବୀ

More Posts
To Top