ସୁଚିସ୍ମିତା ବେହେରା

ସୁଚିସ୍ମିତା ବେହେରା

ମୁଁ ଜଣେ ପିଏଚଡ଼ି ଛାତ୍ରୀ । କବିତା ପଢ଼ିବାକୁ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ । ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ରେ ମୁଁ ପାରଙ୍ଗମ ନୁହଁ, ତଥାପି ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଅନୁଭୂତି କୁ ନେଇ ବେଳେ ବେଳେ ଳେହିବାକୁ ବସେ ।

Posts By ସୁଚିସ୍ମିତା ବେହେରା

More Posts
To Top