ଶ୍ରୀ ତୁହିନାଂଶୁ ରଥ

ଶ୍ରୀ ତୁହିନାଂଶୁ ରଥ

ଏକ ଭଗ୍ନପ୍ରାୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭୂମି ପ୍ରତି ସଂବେଦନା ସମର୍ପିତ କବିଙ୍କର କବି ପ୍ରାଣ । ଐତିହର ଐରାବତକୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ବେଳିତ ତାଙ୍କର ଭାବଗଙ୍ଗା । ପ୍ରେମକୁ ପଣ୍ୟ କରିବାର ପଣ କରିଥିବା ସଭ୍ୟତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ ଶବ୍ଦର ପ୍ରପାତ ପ୍ରବାହ । ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜନପଦ, ଚିତ୍ତରୁ ଚେତନା ଯାଏ ସମତାର ନିଆଁ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳିତ କରିବାର ସେ ଏକା ଏକା ଏକଲବ୍ୟ । ନିର୍ମମତାର ନୀଳ ବୀଷରେ ନାରୀତ୍ୱର ନିରିହ କଇଁ ଦଗ୍ଧ ହେବାର ଦହନୀୟ ଦୃଶ୍ୟରେ ବ୍ୟଥିତ ତାଙ୍କର ଦରଦୀ କବିସତ୍ତା । ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖୋଜନ୍ତି ସାବରମତୀ ନଦୀରୁ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି, ଦନେଇ ପାଇଁ ଦୁଇପାଦ ଭୂମି ହୃଦୟରେ, ଅହଲ୍ୟା ପାଇଁ ଟିକିଏ ସନ୍ନିଗ୍ଧ ସ୍ପର୍ଶ । ଉତ୍ତର - ଉପନିବେଶବାଦୀ ଚିନ୍ତନ, ବାମାବାଦୀୟ ବିଚାରଧାରା, ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ସମାଜ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସୂକ୍ଷ୍ମାନୁଭୂତି ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ସତ୍ତାର ଉତ୍ତରିତ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରେ ।

Posts By ଶ୍ରୀ ତୁହିନାଂଶୁ ରଥ

To Top