ଅଣୁଗଳ୍ପ

କଟ୍ କଟ୍

Biswajeebana Mishra's odia short story Cut Cut

କୁକୁଡ଼ା ଅଟ୍ ହୋମ୍ । ମମ୍ କିଲ୍( ହାତରେ ଠାରି ଜଣେଇଲେ ଯେ ମମ୍ କୁକୁଡ଼ାକୁ ମୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ) ଦେନ୍ କୁକୁଡ଼ା ଆଆଆ ଆ ଆ ( ମମ୍ କୁକୁଡାକୁ ମୋଡି ଦେବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ବି ସେ ନିଜେ ଶବ୍ଦ କରି ଆଉ ଜିଭ କାଢି ଦେଖାଇ ଦେଲେ।)

କଟ୍ କଟ୍

ବିଟୁ ହଙ୍ଗେରୀର ଗୋଟେ ଛୋଟ ସହର ସେଗେଡ଼ରେ ରହେ ।

ପ୍ରତି ଶନିବାର ଆଉ ରବିବାର ସେଠି ହାଟ ବସେ । ଦୂର ଦୁରାନ୍ତର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବାଡ଼ି-ତୋଳା ତଟକା ପନି ପରିବା ଆଉ ଫଳମୂଳ ଆଣି ବିକନ୍ତି ।

ଆଜି ବଡି ଭୋରରୁ ଉଠି ସେ ହାଟ କରି ବାହାରିଲା ।

ପିଆଜ କିଣିଲା ବେଳେ ପରିବା ବିକୁଥିବା ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା କୁକୁଡ଼ା ବିକ୍ରିର ବିଜ୍ଞାପନ ଫଳକ ଉପରେ ବିଟୁର ଆଖି ପଡିଲା । କୌତୁହଳ ବଶତଃ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ,

“କୁକୁଡ଼ା କାଇଁ ?”

ବିଟୁର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସରେ ସେ କହିଲେ, “କୁକୁଡ଼ା ଅଟ୍ ହୋମ୍ । ମମ୍ କିଲ୍( ହାତରେ ଠାରି ଜଣେଇଲେ ଯେ ମମ୍ କୁକୁଡ଼ାକୁ ମୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ) ଦେନ୍ କୁକୁଡ଼ା ଆଆଆ ଆ ଆ ( ମମ୍ କୁକୁଡାକୁ ମୋଡି ଦେବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ବି ସେ ନିଜେ ଶବ୍ଦ କରି ଆଉ ଜିଭ କାଢି ଦେଖାଇ ଦେଲେ।) ମମ୍ କଟ୍ କଟ୍ କଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍, ପିପୁଲ ବାଇ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ । ଡୁ ୟୁ ନୀଡ୍ ?”

“ନେମ୍ ନେମ୍…”(ହଙ୍ଗାରିଆନ ଭାଷାରେ ନା ନା ..) ପିଆଜ ଗଦା ଉପରେ ବସିଥିବା କନା ଆଉ ତୁଳାରେ ତିଆରି କୁକୁଡ଼ାକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇ ବିଟୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେଲା ଯେ ସେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ବି ଭଲ ପାଏ। “ଆଇ ୱାଂଟ୍ ନୋ କଟ୍ କଟ୍। ଯଦି ସେମିତି ଖୁସିରେ ଡେଉଁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୋତେ ଦେବେ ତା ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇ ଯିବି ଆଉ ବଡି ଭୋରରୁ ସଜାଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମୋର ପ୍ରାକୃତିକ ଘଣ୍ଟା ହେବେ।”

ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଅମାୟିକ ଆଖିରେ ବିଟୁକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ …

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top