ଅଣୁଗଳ୍ପ

ପୁଞ୍ଜି

ମୋର ଚାଲୁଥିବା ଶ୍ୱାସ ମୋ ଛାତିରେ ମୋର ଛୋଟ ପୁଞ୍ଜିଟିଏ

ପୁଞ୍ଜି
ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ସ୍ୱର୍ଗତ କବି କେଦାରନାଥ ସିଂହ

ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ସ୍ୱର୍ଗତ କବି କେଦାରନାଥ ସିଂହ

ମୂଳ ରଚନା ହିନ୍ଦୀ:- କେଦାର ନାଥ ସିଂହ ।
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାନ୍ତର:- ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ।

ସାରା ସହର ଖୋଜି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଏତେ ବଡ଼ ସହରରେ ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜି ହେଉଛି ମୋର ଚାଲୁଥିବା ଶ୍ୱାସ ମୋ ଛାତିରେ ମୋର ଛୋଟ ପୁଞ୍ଜିଟିଏ ଯେଉଁଠୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଏ. . . ।

 

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top