ଅଣୁଗଳ୍ପ

ଶୋଇବା ମନା…!

Pabitra Kumar Behera's odia short story Shoibaa Manaa

– ଦୟାକରି ଆମକୁ କୋଠରୀ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ । ଆମେ ବଂଚିବାକୁ ଚାହୁଁ । ଏଇ କୋଠରୀ ଭିତରେ । ସେ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ପ୍ରବାହ ବଢ଼େଇଦିଅ । ଆମର ଆଜାଦି ଦରକାର ନାହିଁ ।

ଶୋଇବା ମନା...!

– ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା । ଏବେ ତମେମାନେ ଆଜ଼ାଦ ।

ରିସର୍ଚର ମାଇକ ଅନ କଲେ । ଆଉ ଭିତର କୈଦିଙ୍କୁ ସେଇ ଖୁସି ସୂଚନା ଦେଲେ, ଯେଉଁ ସୂଚନା ପାଇଁ କୈଦିମାନେ ବର୍ଷବର୍ଷଧରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ।

ସାମନାରେ ଥିବା ୱାନ ସାଇଡ ମୀରରର ବିପରୀତ ସାଇଡ ପେପର ଫର୍ଦରେ ସେମିତିଆବଧୀତ ଥିଲା ଆଉ ଗାଢ଼ରକ୍ତର ଦାଗ ଏକ ଅଜବ ପେଣ୍ଟିଙ୍ଗସ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା । ଯେମିତି ସମଥିଙ୍ଗ – କ୍ରିପି । କେହିଜଣେ କଏଦୀ ଆସି ହାଲକା ପେପେର ହଟେଇ ସେପଟୁ ଆବାଜ ଦେଲେ ।

– ଦୟାକରି ଆମକୁ କୋଠରୀ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ । ଆମେ ବଂଚିବାକୁ ଚାହୁଁ । ଏଇ କୋଠରୀ ଭିତରେ । ସେ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ପ୍ରବାହ ବଢ଼େଇଦିଅ । ଆମର ଆଜାଦି ଦରକାର ନାହିଁ ।

ପୁଣି ସେକାଳ କୋଠରୀ ପୂର୍ବପରି ନିଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା । ରିସର୍ଚର ଟିକେ ଡରିଗଲେ ।

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top