କବିତା

ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ

Anirddishta an Odia poem by Dr Mousumi Parida

ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଛାଡିଆସିଛି ନିଜକୁ
ଠିକଣାହୀନ ଲଫାପାରେ
ଅଥବା ଫେସବୁକର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ !

ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ

ସେ ହଜିଯାଇଥିଲା..
ଶବ୍ଦ ଓ ଅଶବ୍ଦରେ..
ବେଜାଏ କୋଳାହଳ
ଭିତରେ ଥମିଯାଇଥିବା
ଜାଗତିକ ଚେତନା ଭିତରେ !

ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଛାଡିଆସିଛି ନିଜକୁ
ଠିକଣାହୀନ ଲଫାପାରେ
ଅଥବା ଫେସବୁକର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ !

ଜଞ୍ଜାଳମୁକ୍ତ ଚେତନା ଭିତରେ
ଆଉ କଣ ନିଜକୁ ପାଇହେବ !

ଥକିପଡିଥିବା ରୋମାଞ୍ଚ
ଓ ଜୀବନ ତମାମ ଗୋଟାଉଥିବା
ଗହଳି ଓ କୋଳାହଳରେ
ନିଜକୁ କଣ ସାଉଁଟି ହେବ !

ପ୍ରତିକୂଳତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରି
ଖୋଜିହେବ କି ଅତୀତକୁ..
ଠିକ୍ ସେହି ମାପଦଣ୍ଡ ଭିତରେ !

ଗୁଡେ ଅର୍ଥହୀନ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଧରି
ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ !

କେବେ କେବେ ନିଜକୁ ବି
ନିଜେ ଠକିବାକୁ ପଡେ !

ଆଖି ଆଗେ ଝୁଲାଇ ଦେବାକୁ ହୁଏ
ବାକ୍ୟ ଯୋଡିଏ-ମୁଁ ଏଠି ନିରୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଳଯାଏଁ ।

କେହି ମୋତେ ଖୋଜିଆଣି ପାରିବ ?

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top