କବିତା

ଅନ୍ୟନାମ

Dr Mousumi Parida's Odia poem Anyanaama

ତେବେ ବି ହଜାଇଦେବାର ଭୟରେ..
କୁହୁଳୁଥିବା ମନକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା
ଜୀବନର ଅନ୍ୟନାମ ପରିବର୍ତନ !

ଅନ୍ୟନାମ

ଶୁଭୁନଥିଲା ମନ୍ଦିର ଆଳତୀ..!
ଘଂଟି ଘଂଟାର କାନତାବ୍ଦା ଶବ୍ଦ..
ଚାହିଁଥିଲା ଗୋଟେ ଛବିକୁ..
ପରଖୁଥିଲା ଅନୁଭବର ଦୋଛକିରେ
ମନ ଯେବେ ବାରବାର ଭାଙ୍ଗୁଥାଏ,
ଯୋଡିବାର ଲାଳସାରେ ନିଜକୁ ନିଜେ
ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ହେଉଥାଏ ।

ନିନ୍ଦୁଥିଲା ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ବେଳାକୁ, ନିର୍ଲ୍ଲଜ ଆଖିକୁ..!

ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେବାର ଦୁଃଖକୁ
ଛାତିତଳେ ଯାତନାର କୁମ୍ଭକୁ ଜାକିଧରି
ଖୁସିର ଛଳନା ଢେର୍ ହୋଇଗଲା !

ନିଜକୁ ଭଣ୍ଡେଇ ପଚାରୁଥିଲା
ଫେରିଆସନ୍ତାନି ସେ ଅତୀତ ଯେଉଁଠି
ସମୟଟା ମୁହଁ ଜାକି ଶୋଇଯାଉଥିଲା
ପରାଜିତ ହୋଇ !

ରାତିର ଆଲୋକ ଲାଗୁଥିଲା
ଦିନଠାରୁ ବି ଉଜ୍ଜଳତର !

ମାଟି ଛୁଇଁଲେ ସୁନା ପାଲଟୁଥିଲା !

ସେ ନିଆରା ଅନୁଭବର ରଙ୍ଗ ମନକୁ
ଗୋଟାପଣେ କବଳିତ କରିସାରିଥିଲା !

ଯୋଉଠୁ ଆଉ ଫେରିବାର ରାହା ନଥିଲା
କି ବଂଚିବାର ସୂତ୍ର !

ତେବେ ବି ହଜାଇଦେବାର ଭୟରେ..
କୁହୁଳୁଥିବା ମନକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା
ଜୀବନର ଅନ୍ୟନାମ ପରିବର୍ତନ !

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top