କବିତା

ଅନ୍ୟରୂପ

Niripama Swain's Odia Poem ANYAROOPA

ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଗର ଦୁରାଶାକୁ
ବୋଳି ଦେଇ ସୁଯୋଗର
ସଜ୍ଜଳତାକୁ ସୂଚାଏ କେହି
ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ
ମଣିଷ ସହ ମଣିଷର
ତତ୍ପର ହେଉଥାଏ ସଦା
ନିୟତିର ଇଙ୍ଗିତରେ !

ଅନ୍ୟରୂପ

ଅବଶୋଷର ରାଶି ରାଶି ଢେଉ ନେଇ
ମଣିଷ ବି ବେଞ୍ଚ ଏଇଠି
ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରେ ମୃତୁ୍ୟକୁ
ଆତ୍ମଗ୍ଲାନି ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାର
ଅଜସ୍ର ଜୁଆରରେ !

ରୋଗ. . . ର ଭୀଷଣ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରେ
ବି ଜୀଏ ଏଇଠି କିଏ
ମରଣ ସହ ଯୁଝି ଯୁଝି କଷ୍ଟର ଜର୍ଜରିତ ହୃଦୟରେ !

ନିରାଶାର. . . ନିର୍ମମତା
ଭିତରେ ବି ଚାଲିବାର
ପ୍ରୟାସ କରେ କେହି
ପାଦକୁ ଘୋଷାଡୁ ଥାଏ
ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତାର ବକ୍ଷରେ. . . !

ଦୁଃଖର. . . ଗାଢ଼ତାରେ
ହଜି ବି ମଣିଷ ସଂଗ୍ରାମ
କରୁଥାଏ ଏଇଠି, ଲୁହକୁ
ପିଇ ପିଇ
ଖାଲି ଟିକେ ଜୀଇଁବା ନିଶାରେ !

ବିପଦର ବଜ୍ରପାତକୁ
ସହିବି, ସନ୍ତର୍ପଣରେ
ଚାଲୁଥାଏ କେବେ ଏଇ
ମଣିଷଟି, ଅନୁଧାବନ
କରୁଥାଏ, ସମୟର ସରଳରେଖାକୁ !

ଅନୁକମ୍ପାର ବାରିଧାରା
ବୁହାଇ କେହି ଜଣେ
ବଞ୍ଚିଥାଏ ଏଇ ଦୁନିଆଁରେ
ବିଞ୍ଚିବାକୁ ମମତାର କାଣିଚାଏ
ରେଣୁ, ଜୀବନ ବଗିଚାରେ !

ସହାନୁଭୂତିର ଶୁଭ୍ର ରୂପ
ଆଙ୍କି ଦିଏ ପୁଣି
କିଏ ଦୁନିଆଁ ବକ୍ଷରେ
ଦ୍ୱେଷର କଷଟି ପଥରକୁ
ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ !

ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଗର ଦୁରାଶାକୁ
ବୋଳି ଦେଇ ସୁଯୋଗର
ସଜ୍ଜଳତାକୁ ସୂଚାଏ କେହି
ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ
ମଣିଷ ସହ ମଣିଷର
ତତ୍ପର ହେଉଥାଏ ସଦା
ନିୟତିର ଇଙ୍ଗିତରେ !

ହସକାନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦ ବିଦ୍ୱେଷର
ଏଇ ଚକ୍ର ଭିତରେ
ସତରେ କ’ଣ ମଣିଷ
ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ ଯୁଝୁଛି ଏ
ଜୀବନ ସହିତ
କେବଳ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ?

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top