କବିତା

ବନ୍ଧୁପଣ

Prakash Sahoo's odia poem Bandhupana

ସୁଦାମା ଖୁଦଭଜା ଗଣ୍ଠିଲିରେ ବାନ୍ଧି
ଚିର କାଳ ବନ୍ଧୁ ତୁମ ପାଇଁ
ନୂଆ ମେଘ ପରି ତୁମେ
ଝରିଯାଅ ବେଳ ଆଉ ଅବେଳ ରେ

ବନ୍ଧୁପଣ

ରାତ୍ରୀର ବିଜନ ପ୍ରହରେ
ଯେବେ ଝରିପଡ଼େ ମୋ ଆଖିରୁ
ବେଦନାର ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ଲୁହ
କେଉଁଠି ଥାଅ ପ୍ରଭୁ
ଲୁହ କୁ ଆତ୍ମୀୟତାର ପାପୁଲିରେ
କେମିତି ସାଉଁଟି ନିଅ
ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ
ମନ ମୋର ଯେବେ ଝୁରେ
କାନରେ ସୁଭିଯାଏ କାହା ସ୍ୱର
ମୁଁ ପରା ଅଛି ତୋ ନିକଟରେ
ମଳୟ ର ଛୁଆଁ ପରି ତୁମ ପରସ
ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶୀତଳ ର ଛାଇ

ସୁଦାମା ଖୁଦଭଜା ଗଣ୍ଠିଲିରେ ବାନ୍ଧି
ଚିର କାଳ ବନ୍ଧୁ ତୁମ ପାଇଁ
ନୂଆ ମେଘ ପରି ତୁମେ
ଝରିଯାଅ ବେଳ ଆଉ ଅବେଳ ରେ
ଭକ୍ତିର ଫୁଲ ଯେବେ ଫୁଟେ ମନରେ
ଆଦ୍ୟ ଆଶାଢ ର ପହିଲି ସଖାଳେ
ମୋର ଯେତେ ଦୁଃଖ, ସୁଖ, ପ୍ରାପ୍ତି
ଅପ୍ରାପ୍ତି, ଅବୁଝା, ଅଝଟ ପଣ
ସବୁ ତ ତୁମର ହେ ପ୍ରଭୁ
ତୁମରି ଅନାବିଳ ବନ୍ଧପଣ ପାଶେ
ଚିରରୁଣି ମୁଁ କୋଟି ଜନମର ।

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top