କବିତା

ବିଚାର

Dr Mousumi Parida's odia poem Bichaar

ଅଭିଶପ୍ତ ସମୟଠୁ
କଣ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରେ!

ବିଚାର

ଖୋଜୁଥିଲି ପୁରୁଣା ପାଣ୍ଡୁଲିପିରୁ
କିଛି ଶବ୍ଦ,ଆବେଗ..!
ଶବ୍ଦମାନେ ହଜିଗଲେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ
ଆବେଗମାନେ ଝର୍କା ଦେଇ
ପବନରେ ମିଶିଗଲେ!
ଅତୀତକୁ ମୁଠାଇ ଧରିବାକୁ
କିଛି ନଥିଲା ପାଖରେ ।
ଅଭିଶପ୍ତ ସମୟଠୁ
କଣ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରେ!
ହାତମୁଠାରୁ ଖୁସି ସବୁ ଖସିଗଲା ପରେ
ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଦୋଷ ନା ଭାଗ୍ୟର!
ହୁଏତ ଏସବୁରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆଉ ଗୋଟେ
କାହାଣୀ ଗଢାଯାଇପାରେ..!
ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅତୀତର
ଉଜୁଡାପଣକୁ ଭୁଲିଗଲେ..
ଆଉ ଏକ ଚାରମିନାର
ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ କାଳେ!

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top