କବିତା

ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ପ୍ରେମିକା……

Prasanta Kumar Behera's odia poem Chakrabyuhare Premikaa

ମୁଁ ତ ଏବେ ବନ୍ଦୀ
ମୁକୁଳିବାର କିଛି
ବି, ଜୁ ନାହିଁ
କି ବାଟ ନାହିଁ ।

ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ପ୍ରେମିକା......

ସତରେ ତମେ
ଏମିତି ବି
ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ରଚିପାର ?

ଏମିତି କେମିତି
ସୁନ୍ଦର ମନୋମୁଗ୍ଧକର
ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କର ଜାଲ
ଅହରହ ବୁଣିପାର ?

ସେଇ ମାୟାର
ପଞ୍ଜୁରି ଭିତରେ
ମୋତେ ପରା
ଛନ୍ଦି ଦେଇଛ ।

ମୁଁ ତ ଏବେ ବନ୍ଦୀ
ମୁକୁଳିବାର କିଛି
ବି, ଜୁ ନାହିଁ
କି ବାଟ ନାହିଁ ।

ତୀବ୍ର ଭଲପାଇବାର
ସକଳ ଅନୁଭୁତି
ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ
ଭରିଦେଇ
କେମିତି ଏସବୁ ଭୁଲିଗଲ ?

ମୁଁ ତ କିଛି ଭୁଲିନି
କି ମରିବାଯାଏ ବି
ଭୁଲି ପାରିବିନି ।

ତୁମେ ପରା କହ
ପବିତ୍ରତା ଥିଲେ
ସମ୍ପର୍କ ଚିରସ୍ଥାୟୀ
ଆଉ ପାପ ଥିଲେ
ସେ ସମ୍ପର୍କ କୁଆଡେ
କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ?

ତା’ପରେ

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top