କବିତା

ଚିହ୍ନା-ଅଚିହ୍ନା

Biswajeebana Mishra's odia poem Chihnaa-Achihnaa

ସାହିତ୍ୟ ପରା ସମଦର୍ଶୀ ପ୍ରଭାକର ଭଳି
ଶ୍ରଦ୍ଧାର କିରଣ ଦିଏ ସବୁଠି ବିତରି

ଚିହ୍ନା-ଅଚିହ୍ନା

‘ଅଚିହ୍ନା’ ଲାଗନ୍ତି ଅତି ‘ଚିହ୍ନା’ ମୁହଁ ପରି
‘ଚିହ୍ନା’ ତ ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ ମୁହଁ ବଙ୍କା କରି

ହେଲେ…
‘ଶବ୍ଦ’ କଣ ଜନ୍ମିଥିଲା ନାମପଟି ଦେଖି
‘ଜଣା’ ରଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗି ହବ ‘ଅଜଣାକୁ’ ବାଛି ?

ସାହିତ୍ୟ ପରା ସମଦର୍ଶୀ ପ୍ରଭାକର ଭଳି
ଶ୍ରଦ୍ଧାର କିରଣ ଦିଏ ସବୁଠି ବିତରି

ଆଜି ଅଣ୍ଟା ଭିଡି ଉଠିଛନ୍ତି ବଡ କବିମାନେ
ଧାନ ବିଲୁ କାଢ଼ିନେବେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଯତନେ

ବାଃ !
ବାହାରର ଆବର୍ଜନା ଦେଖିଦେଲ ଏବେ
ଭିତରର ପଙ୍କ ତକ ଉଝାଳିବ କେବେ ?

‘ଜଣା’ ‘ଅଜଣା’ କିମ୍ପା ବାହାରେ ହେ ଖୋଜ
ନିଜକୁ ଆଗ ଜାଣିବାର ବିବେକ ଟିକେ ତେଜ

ସାରା ସଂସାର ଯେବେ ଗୋଟେ ପରିବାର
କିଏ ବା ‘ନିଜର’ ପୁଣି କିଏ ଅଟେ ‘ପର’ ?​

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top