କବିତା

ଦାମ୍ପତ୍ୟ

Barun Kumar Das's odia poem Daampatya

ମିଛ
ସୁସ୍ଥ ସମ୍ପର୍କର
ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ।

ଦାମ୍ପତ୍ୟ

ଅପାରଗ ଅଣପୁରୁଷା ବି
ଚଳମାନ ଈଶ୍ୱର ।

ମିଛ
ସୁସ୍ଥ ସମ୍ପର୍କର
ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ।

ଅର୍ଥ ହିଁ ସବୁର
ଅର୍ଥ ।

ମନ କେନଭାସ ରେ
ଶିଳ୍ପର ପରିଚୟ
ଦେହ ମାନଚିତ୍ରରେ
ଅକ୍ଷାଂଶ ଆଉ ଦ୍ରାଘିମା ।

ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ
ଆର ଜଣେ
ଆଲୋକ ଦେଇ ସରୁଥିବା
ମହମବତୀ
କିମ୍ବା ସୁଗନ୍ଧ ଭରି
ଜଳି ଜଳି ସରୁଥିବା
ଧୂପକାଠି ।

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top