କବିତା

ଦୀପଟିଏ

Bibhuprasad Parida's odia poem Deepatie

ନାରୀଟିଏ
କନ୍ୟା ଭ୍ରୁଣଟିକୁ ମାରେ
ନାରୀଟିଏ
ଭ୍ରୁଣର ଜୀବନ ପାଇଁ ଜୀବନ ହାରେ ।। ।।

ଦୀପଟିଏ

ଦୀପଟିଏ
ଜଳିବା ଆଗରୁ ଲିଭିଯାଏ
ଦୀପଟିଏ
ଜଳି ଜଳି ମରୁଥାଇ ।। ।।

ନାରୀଟିଏ
କନ୍ୟା ଭ୍ରୁଣଟିକୁ ମାରେ
ନାରୀଟିଏ
ଭ୍ରୁଣର ଜୀବନ ପାଇଁ ଜୀବନ ହାରେ ।। ।।

ମା’ଟିଏ
ବୁଝେନି ମା ମା ମନ ବ୍ୟଥା
ମା’ଟିଏ
ବୁଝିଛି ଭ୍ରୁଣ ର ଅକୁହା କଥା ।। ।।

ଭ୍ରୁଣଟିଏ
ଜନମ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତରେ ମରେ
ଭ୍ରୁଣଟିଏ
ଇଶ୍ଵର ନିକଟକୁ ଫେରେ ।। ।।

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top