କବିତା

ଦୁଃଖ

Nirupama Swain's odia poem Duhkha

କାହିଁକି ଧ୍ୱଂସ ଆଜି ?
ଏ ଦେଶର ମହାନତା
ପ୍ରତିଠାରେ ଦିଶିଯାଏ
ସିନା, ୟା’ର ନଗ୍ନତା !

ଦୁଃଖ

ଏ କି ବପର୍ଯ୍ୟୟ !
ମୋ ସମାଜର;
ଥରାଇ ଦିଏ ହୃଦୟକୁ
ବହି ଆସେ ଲୁହଧାର ।

ନୈତିକତା ହରାଏ
ଏଇଠି ଛାତ୍ର ସମାଜ
ବିବ୍ରତ ଯେଉଁଠି ମୁଁ
ଦେଖି ମଳିନତା, ଶିକ୍ଷକର ତେଜ !

କାହିଁକି ଧ୍ୱଂସ ଆଜି ?
ଏ ଦେଶର ମହାନତା
ପ୍ରତିଠାରେ ଦିଶିଯାଏ
ସିନା, ୟା’ର ନଗ୍ନତା !

ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଦିଗ ଖୋଜିବାର
ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁ ?
ଲୁଚେ ଯିଏ ମିଥ୍ୟାର
ଅନ୍ଧାର ଜାଲରେ ।

ବରଷା ଛାଡ଼ିଲେ ବି
ଥାଏ ଏଇଠି
ବତାସର ଆଶଙ୍କା
ପ୍ରତିଠାରେ ସେଥିପାଇଁ
ମନରେ ରହିଥାଏ ଦକା !

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top