କବିତା

ଏବେ ଲେଉଟାଣି

Basanti Das's odia poem Ebe Leutaani

ଏତେ ସବୁ ଦାୟୀତ୍ୱ ତୁଲାଇବାରେ
ବାଜି ଲାଗିଲା ଜୀବନ ସାରା
ବୟସ ଦେହଳୀରେ ଅଳନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଲା ସମୟ
ଇଚ୍ଛାର ବୁଢ଼ୀଆଣୀ ଜାଲରେ
ଛନ୍ଦି ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ସମ୍ଭାବନା,
ତେବେ, ଆଉ କାହାକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ?

ଏବେ ଲେଉଟାଣି

ବୀଜ ଅଙ୍କୁରଗୋଦମ୍ ହୋଇ
ଦୁଇ ବୀଜ ପତ୍ର
ତା’ପରେ ଚାରି/ଛ’ଅ
ଏବେ, ଅସଂଖ୍ୟ, ପତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ
ଫୁଲ, ଫଳ, ମଞ୍ଜି ହୋଇ
ଏବେ ଝଡ଼ିବାର ବେଳା
ବାସ୍. . . ବହୁତ ହେଲା
ଏବେ ଲେଉଟାଣି ବେଳା !

ଫୁଲ ଫୁଟାଇବାରେ ଏତେ ସଂଘର୍ଷ
ଫଳ ରକ୍ଷା କରିବାରେ
ଏତେ ସଂଯମତା
ପୁନଃ ବୀଜ ସଂରକ୍ଷଣରେ
ଏତେ ସତର୍କତା, ବାସ୍. . .
ବହୁତ ହେଲା,
ଏବେ ଲେଉଟାଣି ବେଳା !

ଏତେ ସବୁ ଦାୟୀତ୍ୱ ତୁଲାଇବାରେ
ବାଜି ଲାଗିଲା ଜୀବନ ସାରା
ବୟସ ଦେହଳୀରେ ଅଳନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଲା ସମୟ
ଇଚ୍ଛାର ବୁଢ଼ୀଆଣୀ ଜାଲରେ
ଛନ୍ଦି ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ସମ୍ଭାବନା,
ତେବେ, ଆଉ କାହାକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ?

ଏବେ ବହୁତ ହେଲା, ବାସ୍. . .
ଏବେ ଲେଉଟାଣି ବେଳା !
ଅୟୁତ ସ୍ୱପ୍ନରେ, ସରିଲା ଆୟୁଷ
ଅସରନ୍ତି ସମ୍ଭାବନାରେ ମୁଗ୍ଧ ସମୟ
ହିସାବ ନିକାଶ ଏଭେ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ କିଛି
ଏଥର ବହୁତ ହେଲା, ବାସ୍. . .
ଏବେ, ଲେଉଟାଣି ବେଳା ! !

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top