କବିତା

ଏକଛତ୍ର

Samarendranath Mohapatra's odia Pom Ekachatra

ଚିନ୍ତା କରନା
ମୁଁ ନୀରବିଯିବି
ଦିନେ ନା ଦିନେ ।

ଏକଛତ୍ର

ଚିନ୍ତା କରନା
ମୁଁ ନୀରବିଯିବି
ଦିନେ ନା ଦିନେ ।

କେତେ ଉଡ଼ାଇବି
ଲାଲ୍ ଝଣ୍ଡା ବିପ୍ଳବର
କେତେ ଦେଖାଇବି
କଳା ପତାକା ପ୍ରତିବାଦର
କେତେ ବାହାରିବି
ରାଲିରେ, ବିକ୍ଷୋଭରେ
କେତେ ବସିବି
ଧାରଣା ଓ ଅନଶନରେ
ଥକି ପଡ଼ିବି ତ
ଦିନେ ନା ଦିନେ,
ଚିନ୍ତା କରନା
ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବି
ଯଥାଶୀଘ୍ର ।

ତୁମର ଏ ମତୁଆଲ୍
ଦୁର୍ନୀତିର ନିଶା
ଛାର୍‌ଖାର୍ କରିଦେଲାଣି
ସଂସାରର ସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳା
ଏ ଦେଶକୁ ଚୁର୍‌ମାର୍ ହେବାରୁ
ରକ୍ଷା କରିବି ବୋଲି
ଛାତି ପତେଇଥିଲି ଯେ
ଦେଖିଲି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସେସବୁ
ଏକା ଏକା ।

କେତେ ଆଉ ଲଢ଼ିବି
ଯେତେବେଳେ ମୋ’ ହାତପାଦକୁ
ଭିଡ଼ି ଧରିଚି ଏ ଆଇନ୍
ମୋ’ ବିବେକକୁ
ବାନ୍ଧି ପକେଇଚି ଏ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା
ମୋ’ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ
ଖୁନ୍ କରିଚି ଏ ଶାସନ ଶୃଙ୍ଖଳା ।

ମୁଁ ଖାଲି ପାଟି କରିବି ତ
କେତେ ପାଟି କରିବି
ଯେତେବେଳେ ମୋତେ
ନିର୍ବଳ କରି ଦିଆଯିବ
ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ,
ଭୀତତ୍ରସ୍ତ କରି ଦିଆଯିବ
ଦେଶଦ୍ରୋହ ମାମଲାରେ
ବନ୍ଦୀ କରି ଦିଆଯିବ
ନପୁଂସକ କାରାଗାରେ ।

ହେ ସମ୍ରାଟ!
ହେ ରାଜାଧିରାଜ
ହେ ମାଈବାପ୍ ଗରିବର,
ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ଶରଣ
ଏ ଅକିଂଚନର!

 

 

 

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top