କବିତା

ହଜିଗଲେ ଥରେ

Dr Nilamadhaba Kar's Odia Poem HAJIGALE THARE

ଯେଣୁ
ହଜିଗଲେ ଥରେ
ଆଉ ମିଳେ ନାହିଁ
ଆର ଜନମରେ
ଏ ଜୀବନ
ଜୀଇଁ ହୁଏ ନାହିଁ !

ହଜିଗଲେ ଥରେ

ସହଜରେ
ପର ହେଇଯାଉଥିବା
ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କର
ଏଇ ପୃଥିବୀରେ
ନିଜର ବୋଲି
ପରଟିଏକୁ ପାଇବା
ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପରି !

ତେଣୁ
ଦୁଃଖ ହୁଏ
ଅସାବଧାନତାରେ
ଅକର୍ମଣ୍ୟତାରେ
ଲାଜରେ
ମିଛ ମିଛ ରାଗରେ
ରୋଷରେ
ଅଜାଣତରେ
ଦୂର ହେଇଗଲେ
ପରଟିଏ ଭିତରେ ଛପିଥିବା
ନିଜ ଲୋକ !

ଯେଣୁ
ହଜିଗଲେ ଥରେ
ଆଉ ମିଳେ ନାହିଁ
ଆର ଜନମରେ
ଏ ଜୀବନ
ଜୀଇଁ ହୁଏ ନାହିଁ !

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top