କବିତା

ହସ ଟିକେ ପାଇଁ

Binaya Mohapatra's odia poem Hasa Tike Paain

ମୁହଁକୁ ସୁଖାଇ କୁମୁଦ କହିଲା,
କେତେ ରାତି ହେଲା ଆସିନି ଘର,
କୁମୁଦିନୀ ମୋର ଅଭିମାନ କରି,
ଚାହିଁ ବସିଥିବ ପଥ ମୋହର,
ଜୋଛନା ଯେତେକ ସାଇତି ରଖିଛି,
ତାକୁ ଦେବି ପ୍ରୀତି ଉପହାର ।

ହସ ଟିକେ ପାଇଁ

ମୋ ପ୍ରିୟା ଓଠରେ ହସ ଟିକେ ପାଇଁ
ଚାନ୍ଦ କୁ ମାଗିଲି, ଟିକେ ଜୋଛନା,
ମଳୟକୁ ମାଗେ ବାସନା ଟିକିଏ,
ଫୁଲକୁ ମାଗିଲି, ଟିକେ ସୁଷମା ।
ମୋ ପ୍ରିୟା ରୁଷିଛି ବୋଲି,
ଜାଣେନା କାହିଁକି ମାନ କରିଛି ସେ,
କେଉଁ କଥା କହି ଦେଲି ।

ମୁହଁକୁ ସୁଖାଇ କୁମୁଦ କହିଲା,
କେତେ ରାତି ହେଲା ଆସିନି ଘର,
କୁମୁଦିନୀ ମୋର ଅଭିମାନ କରି,
ଚାହିଁ ବସିଥିବ ପଥ ମୋହର,
ଜୋଛନା ଯେତେକ ସାଇତି ରଖିଛି,
ତାକୁ ଦେବି ପ୍ରୀତି ଉପହାର ।

ମଥା ଦୋହଲାଇ କୁଶୁମ କହିଲା,
ମହକ ନେଉଛି ମଳୟ ଚୋର,
ସୁଷମା ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି ଯଦି,
କେମିତି ଖୋଜିବ ଭ୍ରମର ମୋର ।
ଜାଣିଛି ଭ୍ରମର ଲମ୍ପଟ ପ୍ରେମୀ,
ନୁହଁଇ ତ ସିଏ ଏକା ମୋହର,
ତଥାପି ତା ଛଡା ଆଉ କେହି
ନାହିଁ ପ୍ରେମିକ ମୋର ।

ମଳୟ ହସିଲା ପାଖକୁ ଆସିଲା,
ଚୁପି ଚୁପି କାନେ କହିଲା ମୋର,
ତୁମ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ମହକ ଚୋରାଏ,
ପ୍ରେମ ପାଇଁ ନିଅ, ସବୁ ତୁମର ।
ମଳୟ ପରଶେ ପ୍ରିୟା ମୋ ହସିଲା,
ତା’ର ହସେ ମୋର ହସେ ସଂସାର ।

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top