କବିତା

ହେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ

Binaya Kumar Dandasena's odia poem Hey Brahmaanda Naayaka

ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ମାନସେ ଭିଆଣ କଲ ମାନବ ଜାତି
ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗରେ ପୁଂସ ବାମାଙ୍ଗେ ଅର୍ଦ୍ଧ ନାରୀମୂରତି !!

ହେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ

ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ଅଜ୍ଞାନେ ଜ୍ଞାନ ଦାତା
ପରଂବ୍ରହ୍ମ ପରିତ୍ରାତା ହେ ବିଶ୍ୱ ପରମ ପିତା !!

ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ତୁମେ ପ୍ରଳୟ ଅଦୃଶ୍ୟେ ଦୃଶ୍ୟମାନ
ରବି ଶଶି ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞାରେ ଉଦୟ ଅସ୍ତମାନ !!

ଶିଶିର ବସନ୍ତ ହେମନ୍ତ ଶୀତ ବର୍ଷା ଗ୍ରୀଷ୍ମ
ତୁମ୍ଭରି ଇଙ୍ଗିତେ ଏ ଭବେ ୠତୁର ସମାଗମ !!

ନବ ନବ ପୁଷ୍ପ କଳିକା ଫୁଟେ ନବ ପଲ୍ଲବେ
ଶସ୍ୟଭରା ହୁଏ ଧରଣୀ ରାଣୀ ତବ ପ୍ରସାଦେ !!

ନିର୍ମଳ ଆକାଶେ ଝଟକେ ଦିବ୍ୟ ତାରକାପୁଞ୍ଜ
କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ଗଳାରେ ଯେହ୍ନେ ମୁକ୍ତା ଖଚିତ !!

ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ମାନସେ ଭିଆଣ କଲ ମାନବ ଜାତି
ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗରେ ପୁଂସ ବାମାଙ୍ଗେ ଅର୍ଦ୍ଧ ନାରୀମୂରତି !!

ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ ଜଳ ଅନିଳ ନଭ ପାବକ ପୃଥ୍ଵୀ
ତ୍ରିତାପ ତ୍ରିଗୁଣ ଷଟରିପୁ ପଞ୍ଚବିଂଶ ପ୍ରକୃତି !!

ସପ୍ତସ୍ଵରେ ରାବେ କୋକିଳ ତରୁଲତା ଉହାଡ଼େ
ମଧୁର ବିପଞ୍ଚିର ସ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛ ତାରେ !!

ପରଂବ୍ରହ୍ମ ପରାତ୍ପର ହେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନିୟନ୍ତା
ସକଳ କରୁଣା ବାରିଧି ହେ ଭବ ଜନତ୍ରାତା !!

ସୂକ୍ଷ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ବିରାଜମାନ ହେ ସର୍ବବ୍ୟାପି
କି ବର୍ଣ୍ଣିବି ତବ ମହିମା ନାହିଁ ମୋର ଶକତି !!

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top