କବିତା

ଜୀବନ ଡୋରି

ଲୁହ ଯଦି ଯାଏ ଝରି ଦୁଃଖ ତ ଯାଏନା ସରି
ତଥାପି ଅବୁଝା ମନ ଦିନରାତି ହୁଏ ଝରି ।

ଜୀବନ ଡୋରି

ଲୁହ ଯଦି ଯାଏ ଝରି ଦୁଃଖ ତ ଯାଏନା ସରି
ତଥାପି ଅବୁଝା ମନ ଦିନରାତି ହୁଏ ଝରି ।

ଲୋତକ ଢାଳିବା ଯାହା ଭାଗ୍ୟେ ଥାଏ
ଝରିବ କିପରି ହସର ଧାରା
ଦୁଃଖରେ ଲେଖା ଯା’ ଭାଗ୍ୟଲିପି ପରା
ଜୀବନ ଯାହାର ବେଦନାଭରା
ଦୁଃଖ ବି ତ ସହି ହୁଏ
ନେଲେ ଆପଣାର କରି ।

ଭାଗ୍ୟ ତ କାହାକୁ ଝୁଲାଏ ଦୋଳିରେ
କାହା ପାଇଁ ରଖେ କଣ୍ଟାର ଦୁଃଖ
ଫୁଲର ଶେଯରେ ପ୍ରୀତିର ସପନ
ଝୁରି ହୁଏ କିଏ ଟିକିଏ ସୁଖ
ଭାଗ୍ୟର ହାତରେ ପରା
ମଣିଷ ଜୀବନ ଡୋରି ।

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top