କବିତା

କାହାଣୀ

Deepak Baral's odia poem Kaahaani

କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ …
କେବେ ମନର ହରିନି, କେବେ ରାଗର ରାଗିଣୀ
କେବେ ଶୂନ୍ୟତା ବାଣୀ…
ତାକୁ କଳ୍ପନା ରାଇଜେ ଦେଲେ ବୁଣି, ସେ ହେଇଯାଏ
କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ…

କାହାଣୀ

କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ…
କେବେ ନୀଳ ସାଗର, କେବେ ଅସରନ୍ତି କଥାର ଭଣ୍ଡାର
କେବେ ଅବୁଝା ଶବ୍ଦ ସମହାର…
ତାକୁ ଜୀବନ ରାସ୍ତା ରେ ଦେଲେ ବୁଣି, ସେ ହେଇଯାଏ
କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ…

କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ …
କେବେ ମନର ହରିନି, କେବେ ରାଗର ରାଗିଣୀ
କେବେ ଶୂନ୍ୟତା ବାଣୀ…
ତାକୁ କଳ୍ପନା ରାଇଜେ ଦେଲେ ବୁଣି, ସେ ହେଇଯାଏ
କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ…

କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ…
କେବେ କାଉଁରୀ କନ୍ୟା, କେବେ ହସ ଯୋଛନା
କେବେ ଲୁହର ବନ୍ୟା…
ତାକୁ କାଗଜ କିଆରୀ ରେ ଦେଲେ ବୁଣି, ସେ ହେଇଯାଏ
କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ…

କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ…
କେବେ ଭରି ନୂଆ ଜୀବନର ମର୍ମ, କରୁଥାଏ ଆହ୍ୱାନ
କେବେ ପରିବର୍ତନର ଦିଅଇ ଜ୍ଞାନ
ତାକୁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଦେଲେ ବୁଣି, ସେ ସେ ହେଇଯାଏ
କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାହାଣୀ…

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top