କବିତା

କାନ୍ଧ

Snigdha Panda

ଜିଇଁଥିବା ସବୁ ଲୋକର ଲୋଡ଼ା
କାନ୍ଧଟିଏ
ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ,
ପାପକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ
ବୟସ ବୋଝରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେବାଯାଏଁ
ଆଉ ମଲା ଲୋକର ଲୋଡ଼ା
ମଶାଣିରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯାଏଁ ।।

କାନ୍ଧ

ଦୁନିଆରେ ସଭିଙ୍କର ଲୋଡ଼ା ହୁଏ କାନ୍ଧ
ପୁଅର ଲୋଡ଼ା
ବୁଲିଯିବାକୁ ମେଳାଯାଏଁ
ଝିଅର ଲୋଡ଼ା
ଆଖିର ଆକ୍ଷେପରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ
ଆର ଘର ଯାଏଁ
ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ବି ଲୋଡ଼ା
ପ୍ରେମ ଆଉ ଅହଙ୍କାର
ଉଭୟକୁ ଦାଣ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶିବା ଯାଏଁ ।।

ଜିଇଁଥିବା ସବୁ ଲୋକର ଲୋଡ଼ା
କାନ୍ଧଟିଏ
ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ,
ପାପକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ
ବୟସ ବୋଝରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେବାଯାଏଁ
ଆଉ ମଲା ଲୋକର ଲୋଡ଼ା
ମଶାଣିରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯାଏଁ ।।

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top