କବିତା

କଲମର ଆତ୍ମକଥା

Matrudatta Mohanty's odia poem Kalamara Aatmakathaa

କଲମଟିଏ ମୁଁ,
ଚିତ୍ରର ମଥାରେ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଦେଇ
ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢଣୀଟିଏ ଟାଣିଦେଇ
ସରୁଧାର ଓଠକୁ ତା ମୁହଁରେ ଥୋଇ ଦେଇ
ତାକୁ ବୋହୁ ପରି ସଜେଇ ଦିଏ ।

କଲମର ଆତ୍ମକଥା

କଲମଟିଏ ମୁଁ,
ଉଲଗ୍ନ କାଗଜର ଗୋରା ଦେହରେ
ଶବ୍ଦର ଚାଦରକୁ ମୁଁ ବିଛାଇଦିଏ
କବିତା ଜନ୍ମ ନିଏ ।

କଲମଟିଏ ମୁଁ,
ଚିତ୍ରର ମଥାରେ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଦେଇ
ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢଣୀଟିଏ ଟାଣିଦେଇ
ସରୁଧାର ଓଠକୁ ତା ମୁହଁରେ ଥୋଇ ଦେଇ
ତାକୁ ବୋହୁ ପରି ସଜେଇ ଦିଏ ।

କଲମଟିଏ ମୁଁ
ମୋତେ ଯିଏ ଛୁଇଁଦିଏ ତାରି ପାଇଁ ଲେଖିଯାଏ
ତା’ ହୃଦୟର ଭାଷା ସବୁ
ତା’ ପ୍ରେମିକା ପାଇଁ ।

କଲମଟିଏ ମୁଁ
ସବୁ ନିଜେ କଲାପରେ ବି
ନିଜ ହାତରେ ଲେଖିଦିଏ ଇତି ତଳେ
ମତେ ଛୁଇଁଥିବା ହାତର ନାଁ କୁ ।

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top