କବିତା

ଖସି ଆସୁଥିବା ସମୟ

Dr Kalpana Mallick's odia poem Khasi Aasuthibaa Samaya

ହାତମୁଠାରେ ଧରି ରଖିବାକୁ
ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ଛବି
ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ
କାଶତଣ୍ଡୀ କ୍ଷେତ

ଖସି ଆସୁଥିବା ସମୟ

ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ
ମିଳେଇ ଯାଉଛି ବୟସ
ସମୟର ପରିଧି ଭିତରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ
ଲମ୍ୱି ଲମ୍ୱି ଆସୁଛି ତା’ର ହାତ
ମୋ ଆଡ଼କୁ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ
ତା’ ଦେହରେ ବାଜି ବାଜି
ମୋ ଦେହଟା ପାଲଟି ଯାଉଛି
ବାଲିଗରଡ଼ା
ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ସମୁଦ୍ର ଶେଯରେ
ମନରେ ଅଦମ୍ୟ ପିପାସା
ହାତମୁଠାରେ ଧରି ରଖିବାକୁ
ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ଛବି
ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ
କାଶତଣ୍ଡୀ କ୍ଷେତ

ବର ଓହଳ ଦୋଳି
ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ନଈଧାରେ
ନିରବତାର ଅକୁହା ଆନନ୍ଦ
ପବନର ଶୀତଳ ପରଶ
ସତେଜ ଯୌବନର ସବୁ ଟାଣପଣ,
ଅଥଚ ହାତ ମୁଠାରୁ
ଖସି ଖସି ଆସୁଛି
ବର୍ଷ, ମାସ, ଦିନ,
ଘଣ୍ଟା, ମିନିଟ୍ ଆଉ
ସେକେଣ୍ଡ
ମୁଁ ପ୍ରଗଳ୍ଭା. . . ହୋଇଯାଉଛି
ଆଶା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟାଶାର
ନିବିଡ଼. . . କୋଠିରେ ! !

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top