କବିତା

ମାଟିର ବ୍ୟଥା

Debadatta Mishra's odia poem Maatira Byathaa

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇକର ଶୋଣିତର ଗାଥା
ଆଜି ଏ ଜାତିକୁ କରେ
ନିଷ୍ଠୁର ଉପହାସ ।

ମାଟିର ବ୍ୟଥା

କଳିଙ୍ଗରୁ ଉତ୍କଳ
ଉତ୍କଳରୁ ଓଡ଼ିଶା
ବଦଳିଛି ଯାହା ଖାଲି ନାଁ ।
ଯେମିତି ବଦଳିଯାଇଛି
ଦୟାନଦୀର ରକ୍ତିମ ଇତିହାସ ।
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇକର ଶୋଣିତର ଗାଥା
ଆଜି ଏ ଜାତିକୁ କରେ
ନିଷ୍ଠୁର ଉପହାସ ।

ବଦଳିନି ଉତ୍କଳମାତା
ଯିଏ ଲୁଚାଏ ଭୋକର ଭୂଗୋଳକୁ
ନିଜ ପଣତକାନିର ତଳେ ।
ଅଠରଶ ଛ’ଷଠିରୁ ନଗଡ଼ା
ଏକ ଦୀର୍ଘ ପଥ- ତଥାପି ବନ୍ଧୁର ।
କେତେ କମ୍ ସମୟଟେ ଲୋଡ଼ା
ସ୍ୱାଭିମାନୀରୁ ତୋଷାମଦିଆ
ବୀରତାରୁ ନପୁଂସକତା
ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ।

ଜାଣେନି !
ତଥାପି କିଛି ବଦଳିଛି
ଆଉ କିଛି ବଦଳିନି
ଏଇ ଜାତି ପାଇଁ !

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top