କବିତା

ମିଛ ସ୍ୱପ୍ନ

Matrudatta Mohanty's odia poem Michha Swapna

ପେଟ ତ ନୁହେଁ
କୋରଡ଼ିଆ ବୁଢ଼ା ବରଗଛ ସତେ,
ମା’ର ପଣତକାନି ତଳେ ଦୁନିଆଁ ଯାହାର,
ଯେତେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ କୁନି କୁନି ଆଶା ଓ ଆନନ୍ଦ
ସବୁକିଛି ଧୋଇଯାଏ
ବାରମ୍ୱାର ବନ୍ୟାର ଢେଉରେ ।

ମିଛ ସ୍ୱପ୍ନ

ଦୁଇ ଦିନ ଦୁଇ ମୁଠା ଭାତ ତୋରାଣିରେ
କୁନି କୁନି ଆଖିରେ
ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ସ୍ୱପ୍ନ
ଉଙ୍କିମାରେ,
ଆଶା ବାନ୍ଧେ ଛୁଇଁବାକୁ ଆକାଶର ପାଦ ।

ପେଟ ତ ନୁହେଁ
କୋରଡ଼ିଆ ବୁଢ଼ା ବରଗଛ ସତେ,
ମା’ର ପଣତକାନି ତଳେ ଦୁନିଆଁ ଯାହାର,
ଯେତେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ କୁନି କୁନି ଆଶା ଓ ଆନନ୍ଦ
ସବୁକିଛି ଧୋଇଯାଏ
ବାରମ୍ୱାର ବନ୍ୟାର ଢେଉରେ ।

ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି, ଘର ଏରୁଣ୍ଡି ଡେଇଁ
ପାଦ ସଳଖିଲା ବେଳେ
ଖିନ୍ ଭିନ୍ ଅସଜଡ଼ା ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ
ତରବରିଆ ହୋଇ
ସାଉଁଟି ଆଣିଲା ବେଳେ
ବିଲ ଫାଟି ଆଁ କରେ,
ସାଉଁଟା ସମ୍ପତ୍ତିତକ ଝାଉଁଳି ଯାଏ ମରୁଡ଼ି ଝାସରେ ।

ପତଳା ଦେହ କୋରଡ଼ିଆ ଗଣ୍ଡ
ଲୁହ ଭିଜା ଆଖି ଶୁଖିଲା ଓଠ
କେତେ ଯେ ସହିବ
କାହାକୁ କହିବ
ସେ ଦେଖୁଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଯାହା
ତାହା ସତ ନୁହେଁ
ଗୋଟାପଣ ମିଛ. . . !

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top