କବିତା

ମୋ ହୃଦ ଶଙ୍ଖାଳି

Deepak Baral's odia poem Mo Hruda Sankhali

ଆହୁଲା ତୁ ମୋର ଜୀବନ ବୋଇତେ ଅନ୍ଧାର ଆଶା ବାଡ଼ି
ତୋ ବିନା ଜୀବନ ନୌକା ମୋ-ଯିବ
ଶୋକ ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ ବୁଡି…

ମୋ ହୃଦ ଶଙ୍ଖାଳି

ଆକାଶରୁ ଚାନ୍ଦ ଶୀତଳ କିରଣ ବିଂଚିବ ତୋର ଚଲା ବାଟେ
ବାଛି ବାଛି ତାରାକୁ ସାଥି ତୋ କରିବ ଜୀବନର ଚଲା ପଥେ
ଫଗୁଣ ଦେବା ଆଣି ତା ରଙ୍ଗ ଅବିର
ଶ୍ରାବଣ ଗାଧୋଈ ଦେବ ପୁଣି ପ୍ରୀତି ବର୍ଷାରେ ତାର…

ରାତିର ସ୍ୱରରୁ ଉଇଁବ ସୁନେଲି ସକାଳର ରାଗିଣୀ
ଭରିଦେବ ମହକ ନୂତନ ଉନ୍ମାଦ ଦେଇତା ରୋଷଣୀ
ରଖିବି ତତେ ବାବୁ ଆଖି ପଲକରେ, ଖୋଲିବିନି ମୁ ନୟନକୁ
ତୋ ଆଖିରେ ଧନ ଦେଖିବି ଏବେ ମୁଁ ଦୁନିଆକୁ …

ମୋ ନୟନ ପିତୁଳୀ ଛାଡ଼ିଗଲେ ତୁହି ହୋଇଯିବି ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ
ମୋ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ତୁ ଏକା ପ୍ରଦୀପ
ମୋ ରଙ୍କୁନୀ ଧନ, ଗଳା ରତନ…

ଆହୁଲା ତୁ ମୋର ଜୀବନ ବୋଇତେ ଅନ୍ଧାର ଆଶା ବାଡ଼ି
ତୋ ବିନା ଜୀବନ ନୌକା ମୋ-ଯିବ
ଶୋକ ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ ବୁଡି…

ମୋ ହୃଦ ଶଙ୍ଖାଳି, ମୋ ଗଳାର ମଳି
ଛାଡିକରି ତତେ ପାରିବିନି ପାଦେ ଚାଲି
ତୋ ବିନା ମୋ ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ଅକାଳରେ ବାବୁ ଜିବଟି ସିନାରେ ଚାଲି…

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top