କବିତା

ନାମ. . . କିଏ ଦେଲା ପ୍ରେମ. . . !

Chandrabhanu Malik's Odia Poem NAAMA... KIE DELAA PREMA...

ସବୁ ରାତି ସପନରେ ଝରୁଥିବା
ଅସରନ୍ତି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ନାମ,
କିଏ ଦେଲା ପ୍ରେମ. . . !

ନାମ. . . କିଏ ଦେଲା ପ୍ରେମ. . . !

ମନର ଅମାପ ଦରିଆକୁ
ଲଙ୍ଘୁଥିବା ଅଶାନ୍ତ ଢେଉର ନାମ,
କିଏ ଦେଲା ପ୍ରେମ. . . !

ଛାତିର ଶୂନ୍ୟ ନୀଳିମାରେ
ହସୁଥିବା ସାତରଙ୍ଗୀ ଇନ୍ଦୁର ନାମ,
କିଏ ଦେଲା ପ୍ରେମ. . . !

ଅହରହ ନିଜକୁ ହଜାଉଥିବା
ଭାଳେଣୀର ସୀମାହୀନ ସହରର ନାମ,
କିଏ ଦେଲା ପ୍ରେମ. . . !

ସବୁ ରାତି ସପନରେ ଝରୁଥିବା
ଅସରନ୍ତି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ନାମ,
କିଏ ଦେଲା ପ୍ରେମ. . . !

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top