କବିତା

ନାରୀ ମନ ନଦୀ ପରି

Minakshi Debi's Odia Poem NAREE MANA NADI PARI

ନାରୀ ମନ ନଦୀ ପରି ସପନରେ ଭରା
ତା’ ଲାଗି ପ୍ରିୟ ତା’ର ପାହାନ୍ତିଆ ତାରା
ଚାହେଁ ସେ ତ ନଦୀ ହୋଇ
ଯାଆନ୍ତା ବହି ।

ନାରୀ ମନ ନଦୀ ପରି

ସାଗର ଯଦି ଡାକେ ଅଧୀର ହୋଇ
ଆତୁରେ ଧାଏଁ ନଦୀ ପାରେନା ରହି ।

ନଦୀର ପଥରେ କେତେ ବିଲ ବନ ଗିରି
ସବୁ ବାଧା ବନ୍ଧ ଡେଇଁ ନଦୀ ଯାଏ ଝରି
ବଇଁଶୀ ସୁରେ ଯେମିତି
ଅଧୀରା ରାଈ ।

ନାରୀ ମନ ନଦୀ ପରି ସପନରେ ଭରା
ତା’ ଲାଗି ପ୍ରିୟ ତା’ର ପାହାନ୍ତିଆ ତାରା
ଚାହେଁ ସେ ତ ନଦୀ ହୋଇ
ଯାଆନ୍ତା ବହି ।

ସାଗର ସୁରେ ଥାଏ କେତେ ଅଧୀରତା
ନଦୀଯାଏ ଗାଇ ଗାଇ ମିଳନ କବିତା
ଏଡ଼ାଇ ପାରେକି ସାଥୀ
ଡାକକୁ କେହି ।

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top