କବିତା

ନୀରବତା

Pritiprajna Mohapatra's odia poem Neerabata

ମନ କଥା ମନେରଖି
ତଥାପି ମୁଁ ହସୁଛି
ଅନ୍ଧକାର ରାତି ପରେ
ସକାଳ ଆସେ ଶୁଣିଛି ।।

ନୀରବତା

ମୋ ମନର ନୀରବତା
କହେ ମତେ କେତେ କଥା
କିଏ ଅବାବୁଝିବ ମୋ ମନର
ଅକୁହା କଥା ।।

ଡର କାଇଁ ଲାଗେ ଆଜି
ମନ କାଇଁ ବୁଝେନା
କାଇଁ ପୁଣି ଝରିଯାଏ
ଏ ଆଖିରୁ ଝରଣା ।।

ଅମାନିଆ ସେ ଝରଣା
ଝରି ଝରି ଯାଏ ଆଜି
ତା’ର ଟିକି ସୁଅରେ
ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ଯାଏ ଭିଜି ।।

ମନ କଥା ମନେରଖି
ତଥାପି ମୁଁ ହସୁଛି
ଅନ୍ଧକାର ରାତି ପରେ
ସକାଳ ଆସେ ଶୁଣିଛି ।।

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top