କବିତା

ନିଦ

Gupteshwar Nanda's odia poem for Nida

ନେଇ ଆସିଥାଅ ଅନେକ ଅଳସ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଦିବା ହେଉ ଅବା ରାତିରେ
କିନ୍ତୁ ଫେରିବା ବେଳେ ନେଇ ଚାଲିଯାଅ ଧରାର ସବୁ କ୍ଳାନ୍ତି ନିଜ ସାଥିରେ ।

ନିଦ

ତୁମେ ପ୍ରାୟତଃ ଆସିଥାଅ ରାତିର ତମସା ଆଢୁଆଳରେ
ଆଉ କହିଥାଅ ଲୀନ ହେବାକୁ ତମ ଭିତରେ ।

ଏ ସଂସାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଥାଅ ତୁମେ
ପୁଣି ଏ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ତମ ନିଶାରେ ଝୁମେ ।

ତମ ସାଉଁଟା ସ୍ୱପ୍ନରେ କବଳିତକୁ ରଙ୍ଗୀନ ଦୁନିଆରେ ହଜାଇଦିଅ କେତେବେଳେ
ତ ପୁଣି ତା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କର ଭୟ ଆଉ ଦୁଃଖ ବେଦନା ବେଳେବେଳେ ।

ନେଇ ଆସିଥାଅ ଅନେକ ଅଳସ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଦିବା ହେଉ ଅବା ରାତିରେ
କିନ୍ତୁ ଫେରିବା ବେଳେ ନେଇ ଚାଲିଯାଅ ଧରାର ସବୁ କ୍ଳାନ୍ତି ନିଜ ସାଥିରେ ।

ତମର ଏଇ ସୁଗୁଣ ପାଇଁ ତ ଭେଟିବାକୁ ଆଖି ଡଗଡଗ କରି ଚାହିଁ ରହେ
କିନ୍ତୁ ପାଦ ଚାପି ଆସି ନେତ୍ର ଯୁଗଳକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦେଖାଅ ମୋତେ ସପନ ଶହେ ।

ସବୁ ଦିନ ପରି ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖେ ତ ତୁମେ ନାହଁ କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରେ ଆସିଥିଲ ବୋଲି
ମନେ ମନେ କୁହେ ଆରଥର କୁ ନିଶ୍ଚେ ଭେଟିବି କାହିଁକିନା, ନିଦ କାଲି ମୋତେ ଠକି ଯାଇଥିଲ ଚାଲି ।

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top