କବିତା

ନିଷ୍ପ୍ରଭ ନିର୍ବାଣ!

Biswajeebana Mishra's odia poem Nisprabha Nirbaana

ନାହିଁ ସୁଖ, ନାହିଁ ଦୁଃଖ, ନାହିଁ ରାଗ-ଦ୍ୱେଷ
ନାହିଁ ଲୋଭ, ନାହିଁ ମୋହ, ନାହିଁ କଲ୍ମଷର ଲେଶ

ନିଷ୍ପ୍ରଭ ନିର୍ବାଣ!

‘ମୋ’ ପାଇଁ
ନା ମନ୍ତ୍ର, ନା ପୂଜା, ନା ଆରାଧନା ଲୋଡ଼ା
ନା  ‘ମୁଁ ‘
ଯଜ୍ଞ, ଧ୍ୟାନ ବା ଧାରଣାରେ ଯୋଡ଼ା

ସାଧନାରେ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ସମାଧିରୁ ଦୂର
ଅଚଳ, ଅଟଳ, ମୁଁ ଅଟେ ସଦା ସ୍ଥିର

ନାହିଁ  ସୁଖ, ନାହିଁ  ଦୁଃଖ, ନାହିଁ  ରାଗ-ଦ୍ୱେଷ
ନାହିଁ  ଲୋଭ, ନାହିଁ ମୋହ, ନାହିଁ କଲ୍ମଷର ଲେଶ

ନିଷ୍ପ୍ରଭ ନିର୍ବାଣ ! ନାହିଁ ପାପ-ପୁଣ୍ୟ
ଜନ୍ମହୀନ, ମୃତ୍ୟୁହୀନ ମୁଁ ମହାଶୂନ୍ୟ

ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ନିତ୍ୟ-ପ୍ରାପ୍ତ
ଜାତି-ଗତି-ଧର୍ମ-ସଙ୍ଗ-ବର୍ଣ୍ଣ-ବିବର୍ଜିତ !

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top