କବିତା

ପାଳଭୁତ

Madhab Chandra Jena's odia poem Paalabhuta

ନିରଧୁମ ଏ ଖରାବେଳ
ନଇଁଗଲା ପରେ ବି
ଜଗିଛି ମୁଁ ତମ
ଧାନବିଲ ଓ ଅନେକ

ପାଳଭୁତ

ନିରଧୁମ ଏ ଖରାବେଳ
ନଇଁଗଲା ପରେ ବି
ଜଗିଛି ମୁଁ ତମ
ଧାନବିଲ ଓ ଅନେକ
ଅସଜଡ଼ା ଖେତ
ଆଗରୁ ଯେମିତି ହସୁଥିଲି
ଏବେବି ସେମିତି ହସୁଚି
ବିଶ୍ୱାସର ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡେଇ
ଠିଆ ହେଇଚି ତମର ସେ
ନିର୍ବାକ ପାଳଭୁତ ।

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top