କବିତା

ପାପ

Bibhuprasad Parida's odia poem Paapa

କୁନି ଶରୀରଟି ଶବ ପାଲଟେ
ପିଚ ପିଚ ଅନ୍ଧାରରେ ମିଶିଯାଏ
କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ
ସୁନ ସାନ ଜୀବନର ରାସ୍ତା

ପାପ

କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବରେ ଫାଟି ପଡ଼େ ଘର
ସଦ୍ୟଜାତ କନ୍ୟା ଶିଶୁ
ହତବାକ ବାପା ମା
ଉଦାସୀନ ପରିବାର । । । ।

ମନ୍ତ୍ରଣାର ଦୀପ ଜଳେ
ଅଶୁଭର ନାଶ ପାଇଁ
ଯୋଜନାଟି ବସାବାନ୍ଧେ
ପାପୀ ର ମନତଳେ । । । ।

ହାତ ଦୁଇଟି ବଢ଼ି ଆସେ
ଛଟ ପଟ ହୁଏ କୁନି କୁନି ହାତ ଗୋଡ
ତୀବ୍ର ହୁଏ କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ
ମଣିଷ ଦେହରୁ ପଶୁତ୍ଵ ର ଗନ୍ଧ ଆସେ । । । ।

କୁନି ଶରୀରଟି ଶବ ପାଲଟେ
ପିଚ ପିଚ ଅନ୍ଧାରରେ ମିଶିଯାଏ
କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ
ସୁନ ସାନ ଜୀବନର ରାସ୍ତା

ପାପୀ ମନସ୍ତାପ ନାହିଁ
ଜାଣିନି ମରଣ ତା ହାତର ଖେଳ
ଈଶ୍ୱର –ଅସୁର ସମାହାର
ପାପ ପୂଣ୍ୟ ଦୁନିଆର ଖେଳ । । । ।

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top