କବିତା

ପାଟ ଡୋରୀ

Dr Kalpana Mallick's odia poem Paata Dori

ଭାବର ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ଉଚ୍ଚାଟନ
ସୀମା ସହ ସମ୍ମୋହନ
ପ୍ରାଣ ସହ ପ୍ରତୀମାର
ଶବ୍ଦ ସହ ସଂଳାପର

ପାଟ ଡୋରୀ

ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରରୁ
ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ଯାଏ
ଲମ୍ୱିଥାଏ
ଏକ ସୁଦୀର୍ଘ ବିଶ୍ୱାସ
ଭାବର ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ଉଚ୍ଚାଟନ
ସୀମା ସହ ସମ୍ମୋହନ
ପ୍ରାଣ ସହ ପ୍ରତୀମାର
ଶବ୍ଦ ସହ ସଂଳାପର
ଜୀବନ ସହ ସଳିତାର
ଏକ ମହାର୍ଘ୍ୟ ସର୍ମପଣ
ପୁରରେ, ପଲ୍ଲୀରେ

ସକାଳର କାକର ଟୋପାରେ
ସୂରୁଯର ନାଲିଆ ଟିପାରେ
ଗୋ-ଧୂଳିର ଧୂସର ଛନ୍ଦରେ
ସଞ୍ଜ ଆଳତୀର କର୍ପୂର ଗନ୍ଧରେ
ତୁମେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୁଅ
ବଳଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ରୂପରେ
ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବରେ
ଚିନ୍ତାରେ, ଚେତନାରେ
ଭଲ ପାଇବାର ବୀଜମନ୍ତ୍ରରେ
ଆଉ ଓଁ କାର ଧ୍ୱନିରେ
ଓଁ କାର ଧ୍ୱନିରେ ।।

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top