କବିତା

ଫେରେଇ ଦେ ମୋତେ

Bibhuprasad Parida's odia poem Pherei De Mote

ତୋ କୋଳେ ଜନମିବି
ମନେ ଥିଲି ଭାବି
କୁଆଁ କୁଆଁ କରି
କେତେ ମୁଁ କାନ୍ଦିବି
ଆଶା ମରୀଚିକା କଲା ତୋର ଛନ୍ଦ
ଫେରେଇ ଦେ ମୋତେ ।।୨।।

ଫେରେଇ ଦେ ମୋତେ

ଫେରେଇ ଦେ ମୋତେ
ମୋ ଆଖିର ନିଦ
ଯେତେ ମୋର ହସ
ଯେତେ ମୋର କାନ୍ଦ ।।୧।।

ତୋ କୋଳେ ଜନମିବି
ମନେ ଥିଲି ଭାବି
କୁଆଁ କୁଆଁ କରି
କେତେ ମୁଁ କାନ୍ଦିବି
ଆଶା ମରୀଚିକା କଲା ତୋର ଛନ୍ଦ
ଫେରେଇ ଦେ ମୋତେ ।।୨।।

ତୋ ସାଥେ ଖେଳିବି
ଥିଲା ମୋର ଆଶା
ତୋ ଠାରୁ ଶିଖିବି
ଜୀବନର ଭାଷା
ପୁଅ ଝିଅ ମଧ୍ୟେ କଲୁ ତୁହି ଭେଦ
ଫେରେଇ ଦେ ମୋତେ ।।୩।।

ତୋହ ପରି ହେବି
ମନରେ ସଂକଳ୍ପ
ଅସୁମାରି ସ୍ଵନ
ଜୀବନ ଅଳପ
ମନେ ପାଞ୍ଚୁ ମୋତେ କରିବାକୁ ବଧ
ଫେରେଇ ଦେ ମୋତେ ।।୪।।

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top