କବିତା

ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି

Nrushingha Tarai's Odia Poem PRATISHRUTI

ହାତୀ ଦେବି, ଘୋଡ଼ା ଦେବି
ସୁନାନାକି ବୋହୂ ଦେବି
ଧନ, ଜନ, ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ
କେତେ ଫୁଲ କେତେ ଯେ ମହକ
ସବୁ ସୁଖ, ପ୍ରଚୁର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ।

ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି

ହାତୀ ଦେବି, ଘୋଡ଼ା ଦେବି
ସୁନାନାକି ବୋହୂ ଦେବି
ଧନ, ଜନ, ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ
କେତେ ଫୁଲ କେତେ ଯେ ମହକ
ସବୁ ସୁଖ, ପ୍ରଚୁର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ।

ମୋତେ ଖାଲି କଥା ଦିଅ
ମୋ ମନକୁ ଛୁଇଁ ଥରେ
ଅନ୍ଧାରେ ବୁଲିବ ନାହିଁ
ଦେବ ନାହିଁ ଧରଣୀ ଓ ଆକାଶକୁ ପୀଡ଼ା
ପିନ୍ଧିବନି ଫାଇନ୍ ସିଲ୍କି ଧୋତି
ଖଦଡ଼ କମିଜ୍ ଓ
ଦାମୀ ଯୋତା, ଆଖିରେ ଚଷମା
ଦେବ ନାହିଁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ।

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top