କବିତା

ପୃଥିବୀର ଠିକଣା

Matrudatta Mohanty's odia poem Pruthibira Thikanaa

ମୋର ଅତି ଆପଣାର , ନିହାତି ନିଜର
ମୋ ପୃଥିବୀର ଠିକଣା ।

ପୃଥିବୀର ଠିକଣା

ମୁଁ ଯେବେ ହଜିଯାଏ ସହରର ଭିଡ଼ରେ
ଯେବେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଏ
କେଉଁ ଅଜଣା ସହରର
ଗଳିକନ୍ଦି ରାସ୍ତାରେ,
ମୁଁ ଯେବେ ନ ଚାହିଁ ବି ଭୁଲି ଯାଉଥାଏ
ମୋ ନିଜକୁ
ଅମଣିଷଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ,
ସେତେବେଳେ ମନେ ମନେ
ଚୁପଚାପ ନୀରବରେ
ମୁଁ ଖୋଜୁଥାଏ ମୋ ପୃଥିବୀର ଠିକଣା ।

ମୋର ଅତି ଆପଣାର , ନିହାତି ନିଜର
ମୋ ପୃଥିବୀର ଠିକଣା ।

ମୁଁ ଥକିଯାଏ, ବିଳାପ କରେ
ହାୟ କେମିତି ପାଇବି, କେଉଁଠି ଅଛି
ମୋ ଦୁନିଆ !

ମନେ ପଡେ ସେ ଉଷ୍ମତା
ସେ ସ୍ପର୍ଶ, ସେ ସ୍ନେହ, ସେ ଆଦର
ଯିଏ ଦେଇଥିଲା ସାରା ଜୀବନ
ଦେଉଥିବ ମଧ୍ୟ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ,
ସେ ମୋ ମା’
ତା କୋଳ ମୋ ପୃଥିବୀ
ସେ ମୋ ପୃଥିବୀର ଠିକଣା ।

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top