କବିତା

ରାଜନୀତିର ଖେଳ

Ashis Ranjan Das's Odia Poem RAAJANITIRA KHELA

ରାଜନୀତି ବୋଲି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି,
ସେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଖେଳ ।

ରାଜନୀତିର ଖେଳ

ରାଜନୀତି ବୋଲି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି,
ସେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଖେଳ ।
ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକ ତ ଭୋକରେ ମରନ୍ତି,
ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ।।

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top