କବିତା

ରାସ୍ତା. . .

Bijaya Kumar Senapati's odia poem Raastaa

କେବେ ମରୁର ଧୂସର ରୂପ
କେବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ନିଦାଘ ତାପ

ରାସ୍ତା. . .

କେବେ କର୍ଦ୍ଦମ, କେବେ ପଙ୍କିଳ
କେବେ ସରଳ ତ କେବେ ସର୍ପିଳ
କେବେ ସୁଶୀତଳ ବନଛାଇ
କେବେ ଥୁଣ୍ଟାଗଛର ହାଇ,
ନଦନଦୀ ଡେଇଁ ଯାଇଥାଏ ସେହି
ପର୍ବତ, ଗିରିଶୃଙ୍ଗର ପାରି ହୋଇ ।
କେବେ ମରୁର ଧୂସର ରୂପ
କେବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ନିଦାଘ ତାପ

କେବେ ବରଷା, ବତାସ, ଝଡ଼ି
କେବେ ବିଧ୍ୱଂସୀ ନଈବଢ଼ି
କେବେ ଭୂମିକମ୍ପ ଆଉ ସୁନାମୀର ଭୀମରୂପ,
ତ କେବେ ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଜ୍ୟୋସ୍ନାର ଅପରୂପ ।
ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଜୀବନର ପାଦଛାଇ
ମଣିଷ ମୁଁ ଆଜି ମଣିଷ ଖୋଜୁଛି
ସାଥିରେ ମୋ ଯିବା ପାଇଁ ।

n

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top