କବିତା

ସବୁତ ଲିଭିବ ଦିନେ

Madhab Chandra Jena's odia poem Sabuta Libhiba Dine

ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅହଂକାର
ତାର ଉଦଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପ ।

ସବୁତ ଲିଭିବ ଦିନେ

ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ,
ପାଣ୍ଡୁଲିପି ,ପୁରାଣ,
ପାପ, ପୁଣ୍ୟ ଓ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ।

ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅହଂକାର
ତାର ଉଦଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପ ।

ଜହ୍ନର ଉଦ୍ଧତ ଯୌବନ
ସୀତଳତମ ରାତି
ସବୁତ ସରିବ ଦିନେ
ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ।

ଭାବି ଦେଖ ଥରେ
ପ୍ରିୟତମ ସମୟ ପରି
ସମୟ କଣ କେବେ ମାରିପାରେ ।

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top