କବିତା

ସଂପର୍କ

Matrudatta Mohanty's odia poem Samparka

କୁହ ତ’ଦେଖି
ସଂପର୍କକୁ ବଞ୍ଚାଇବାରେ
ମୋ ଲୁହ ଲହୁ କ’ଣ ଏକା ଦରକାର ?

ସଂପର୍କ

ତଥାପି ବାକି ରହିଗଲା ସଂପର୍କ
ଏ ଜନ୍ମରେ ତୁମର ମୋର ।
ମୋତେ ଲାଗେ
ଏଇ ଟିକକ ସଂପର୍କ ବୋଧେ
ବାକିଥିଲା ଆର ଜନମର ।

ମୁଁ ଅନେକ ଚାହିଁଛି
ଗଢ଼ିବାକୁ ମଜବୁତ କରି
ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏଇ ସଂପର୍କର ଡ଼ୋର ।

ଏସବୁକୁ ତୁମେ କିନ୍ତୁ
ଭାଙ୍ଗିଛ ବାରମ୍ବାର ।

କୁହ ତ’ଦେଖି
ସଂପର୍କକୁ ବଞ୍ଚାଇବାରେ
ମୋ ଲୁହ ଲହୁ କ’ଣ ଏକା ଦରକାର ?

ଯେମିତି ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ
ଏକା ଏକା ଢାଳିଛି ପ୍ରତିଥର ।

ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା

To Top